W terapii bardzo ważne jest leczenie człowieka jako całości, a nie jedynie poszczególnego elementu, np. kolana, barku, czy szyi.

Bardzo wiele dolegliwości, w tym bólu może wynikać z dysfunkcji zlokalizowanej zupełnie gdzie indziej. Najprostszym przykładem może być kolano. Jest ono traktowane  w tej metodzie jako „odbiorca”, czyli staw, który reaguje pojawieniem się dolegliwości bólowych w odpowiedzi na określone dysfunfunkcje innych stawów, czy tkanek. Mówi się, że „kolano boli biodrem”. Co jest więc przyczyną dolegliwości?

Kolano? Biodro? Staw krzyżowo-biodrowy? Kręgosłup? Emocjonalność? A może coś jeszcze innego?

To właśnie należy sprawdzić, odnaleźć przyczynę i przynieść ulgę pacjentowi. Pacjenta traktuje się indywidualnie, bo każdy człowiek może reagować na pojawiającą się czynnościową zmianę tkanek w sposób trochę inny. Na tym polega podejście holistyczne do pacjenta.

W zabiegach stosuje się bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki ręczne (dawniej nazywane „nastawianiem” kręgosłupa) oraz odruchowe. Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), za ich pośrednictwem na układ nerwowy.

Polega na połączeniu ruchu biernego terapeuty i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Równolegle prowadzi się edukację w zakresie roli stresu i edukacji pacjenta w codziennych często nieprawidłowych nawykach ruchowych. Tę część nazwano terapią edukacyjną. Stosowana łącznie i indywidualnie z technikami manualnymi daje doskonałe efekty terapeutyczne. Leczymy chorego człowieka, CAŁEGO CZŁOWIEKA, a nie bolący fragment ciała.