Konsultacja fizjoterapeutyczna:

Fizjoterapeutyczne badanie diagnostyczne + wywiad chorobowy +propozycja usprawniania

Indywidualne ćwiczenia z terapeutą:

 • terapia manualna, osteopatia, treningi
 • ćwiczenia bierne
 • czynno-bierne
 • ćwiczenia w odciążeniu –kabina UGUL
 • wyciągi

Kinezyterapia:

 • terapie specjalistyczne
  • terapia manualna holistyczna
  • terapia manualna wg Acermana-
   osteopatia i hiropraktyka
  • koncepcja usprawniania PNF,
  • neuromobilizacje,
  • praca ze stawami technika tkanek miękkich
  • terapia manualna wg McKenziego
  • koncepcja usprawniania NDT Bobath,
  • terapia manuala KALTERNBORNA
  • igłoterapia i igłowanie suche

Ćwiczenia na przyrządach:

 • rotory kończyn górnych i dolnych,
 • stół do ćwiczeń manualnych dłoni,
 • przyrząd do ćwiczeń oporowych stawu skokowego,
 • rower stacjonarny – cykloergometr,
 • bieżnia stacjonarna,
 • trenażer – orbiter
 • piłki i taśmy Thera – Band
 • szyny CMP do ćwiczeń biernych stawu kolanowego
 • platforma sensomotoryczna

Trening Nordic Walking:

 • idealna profilaktyka prozdrowotna i rehabilitacja w kardiologii, ortopedii, neurologii, pulmonologii